top of page

DK Ushoosinu Lemon Spunge

Citronen skal afløse smukke Heart i avlen, vi håber ikke hun laver så store kuld som hendes mor.

Lemon will take over Hearts place as breeding queen.

12 Uger*weeks

12 Uger*weeks

12 Uger*weeks

12 Uger*weeks

8 Uger*weeks

8 Uger*weeks

8 Uger*weeks

8 Uger*weeks

5 Uger*weeks

5 Uger*weeks

5 Uger*weeks

5 Uger*weeks

16 Dage*days

16 Dage*days

16 Dage*days

16 Dage*days

Updated 21-06-2017

bottom of page